Corbats, mecanitzat, deformació, conformació i soldadura de tubs i perfils

Corbats

Corbat tubs/perfils

Corbats de: tub d'acer, acer inoxidable, alumini, coure i llautó, perfils d'alumini...

Tecnologia làser

Tall i mecanització automàtica de perfils de secció rodona, quadrada, rectangular, ovalada...

Taller de soldadura

Soldadura de peces i conjunts de petites (manual), mitjanes i grans sèries (robotitzada)...

Conformat de tub

Operacions de conformat en els extrems dels tubs: reduccions, expansions...

Aplicacions