Corbat de tub

El corbat de tub és l'activitat principal de Curvat s.a., amb més de 25 màquines de corbar diferents que permeten corbar tubs rodons, quadrats, rectangulars, ovalats, el·líptics, perfils de tot tipus i forma, xapes doblegades, passamans, massissos, etc. Tot això en diferents materials: acer, acer inoxidable, alumini, coure, llautó, titani, PVC, etc.

Estem especialitzats en formes geomètriques especialment complexes, combinant en cicle automàtic diferents radis sobre un mateix tub.

Galeria d'imatges