Tall i mecanitzat làser

La tecnologia làser-tub ens permet tallar i mecanitzar tub de diferents seccions, partint de barres de tub rectes o bé de peces ja corbades, conformades o fins i tot sobre la zona corbada (procés 3D), tot això realitzat amb una alta precisió i acabat.

Qualsevol de les dues opcions es pot efectuar en un mateix cicle automàtic, operacions addicionals al tall com foradat, ranurat, mecanitzat d'extrems o qualsevol tipus de forma i figura.

D'aquesta forma i sense necessitat de contacte mecànic amb la peça s'augmenta la competitivitat i es redueix el preu del producte final.

Així doncs podem diferenciar:

Tall làser lineal

Tall i mecanització automàtica de perfils de secció rodona, quadrada, rectangular, oval, el·líptica i triangular, ja sigui en acer, acer inoxidable, alumini, llautó, titani, etc. Tot això, sense necessitat d'utillatges de cap tipus, la qual cosa ens permet una gran flexibilitat i reduir tant el cost com el temps de desenvolupament de nous productes.

 

Tall i mecanitzat làser

Secció

Tub rodó

Mín. 12mm - Màx. 140mm

Tub quadrat

Mín. 12 x 12mm - Màx. 120 x 120mm

Tub rectangular

Mín. 15 x 10mm - Màx. 140 x 80mm

Tub oval i el·líptic

Mín. 25 x 10mm - Màx. 140 x 80mm

Gruix

Ferro

Màx. 8mm

Acer inoxidable

Màx. 5mm

Alumini

Màx. 5mm

Llautó

Màx. 4mm

Titani

Màx. 4mm

Tall làser en 3D:

Tall i mecanització automàtica de tubs i perfils de qualsevol secció, ja sigui en acer, acer inoxidable, alumini, llautó, titani, etc. prèviament corbats, conformats o amb qualsevol geometria.

Aquesta tecnologia té una enorme precisió i flexibilitat per realitzar tot tipus de mecanitzats a qualsevol zona de la peça.

 

Galeria d'imatges