Corbat de perfils

Després de 50 anys d'experiència en el corbat de tubs i perfils metàl·lics i de recerca dels problemes tècnics associats a aquest procés, Curvat s.a. ha adquirit uns sòlids coneixements que aplica des de fa uns anys al corbat de l'alumini. Aquest mereix esment especial per la seva dificultat i per això comptem amb un equip de professionals especialitzats i una maquinària específicament concebuda per a aquesta finalitat, la qual cosa constitueix una excepcional garantia per a fer possible el corbat en fred de tot tipus de perfils d'alumini: oberts o tancats, de radi gran o petit, amb i sense trencament tèrmic i de qualsevol espessor.

Arquitectura, decoració, mobiliari urbà i els professionals responsables del seu disseny es beneficiaran de la perfecció i homogeneïtat d'aquestes corbes, sigui quina sigui la seva concepció.

Els nostres principals clients en alumini són fusteries metàl·liques que treballen per al sector de la construcció, però també treballem en sectors com automoció , frigorífics comercials, etc.

Galeria d'imatges