Taller de soldadura

Utilitzem diferents processos de soldadura en funció de la peça i el material: TIG, MIG, làser, oxiacetilè i orbital. A més, també disposem de soldadura robotitzada.

Tot això completat amb soldadors homologats, comprovacions de qualitat com test de líquids penetrants, proves d'estanqueïtat, etc.